Stari park u Čoki

Stari park u Čoki je jedan od malobrojnih preostalih predstavnika vrtne umetnosti 19. veka na teritoriji Srbije. Opština Čoka se nalazi na severu Banata (Vojvodine), a sam park je u centru Čoke, pored starog dvorca (sada Opštine), u čijem sklopu se nekad nalazio.


Park je mešovitog stila koji je dominirao u vrtnoj arhitekturi toga vremena, nastalog kombinovanjem elemenata francuskog i engleskog stila. Posebnu vrednost parka čine vredni primerci dendroflore znatne starosti i impozantnih dimenzija. Tu se posebno ističu stablo hrasta lužnjaka (Quercus pedunculata) i stablo crnog bora (Pinus nigra). Pored njih tu su još predstavnici sledećih vrsta: koprivić (Celtis occidentalis), poljski brest (Ulmus minor), sofore (Sophora japonica) i još mnoge druge.