Staparski ambari

Ambari su poljoprivredne građevine vezane sa seoska domaćinstva. Njihova namena jeste skladištenje žita (ili neke druge stočne hrane) iznad zemlje i na taj način njegova zaštita. Pravljeni su uglavnom od drveta. Žito se odlagalo u ambar i kasnije mlelo za brašno a višak koji bi eventualno preostao prodavao se. 


Najviše sačuvanih starih ambara ima u mestu Stapar, u severozapadnom delu Srbije. U nekoliko seoskih domaćinstava mogu se videti ambari iz XIX veka, njih oko petnaestak. Najstariji ambar u ovom mestu jeste iz 1838. godine. Godina njegove gradnje izrezbarena je na samom ambaru. Danas je njihova namena prevaziđena i služe samo kao ukras.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar