Stablo oskoruše

Stablo oskoruše koje raste na privatnom imanju porodice Nešić u ataru sela Sejanica zaštićeno je zakonom kao jedinstveni primerak svoje vrste. Starost i dimenzije stabla predstavljaju pravu retkost kojoj treba da se omogući dalji razvoj, pogotovo zato što ova vrsta polako izumire. Nalazi se na teritoriji opštine Leskovac i kao što je gore spomenuto porodica Nešić se vodi kao staraoc.


Stablo raste na slobodnom prostoru okruženo njivama i livadama, na blago nagnutom zemljištu. Ima visinu od 14 m, a prečnik krošnje od čak 18 m. Starost mu je procenjena na preko 110 godina. Na žilištu postoji jedno oštećenje, nastalo od strane ljudi koji su koru drveta koristili za pravljenje melema, ali i pored toga relativno je dobrog zdravstvenog stanja. Ima lepo formiranu krošnju čije grane počinju od 2,30 m visine.

Oskoruša (Sorbus domestika L.) spada u listopadno drvo koje raste uglavnom na brežuljcima, gde ima dosta vlage. Dobro podnosi niske temperature, ali raste veoma sporo. Može da živi i preko 500 godina, pa čak i plodonosi. Njen plod se koristi uglavnom u narodnoj medicini protiv bubrežnih bolesti, povećava koncentraciju i poboljšava memoriju. Spada u vrste koje se teško razmnožavaju pa shodno tome treba preduzeti mere zaštite. Zbog toga se nalazi na listi zaštićenih prirodnih dobara Srbije kao Spomenik prirode III kategorije „Stablo oskoruše“ čija zaštitna površina obuhvata 2,28 ari.