Stablo hrasta lužnjaka Bele vode

Spomenik prirode “Stablo hrasta lužnjaka Bele vode” se nalazi u ataru sela Glumač u opštini Požega.


Nalazi se na mestu koje meštani sela zovu Bele vode u dolini reke Skrapež. Starost stabla se procenjuje na 230 godina. Ovo stablo  predstavlja ostatak nekada široko rasprostranjenih šuma Querceto-Fraxinetum serbicum Rudski.