Stablo hrasta cera - Počeča

Stablo hrasta cera  nalazi se na mestu zvanom Počeča po kome je i dobio ime. Nalazi se u selu Gorobilje u opštini Požega, u privatnom vlasništvu.


Nekada je ovaj prostor bio prekriven sladunovo-cerovim šumama, od kojih su danas ostali samo pojedinačna stabla. Visina stabla je je oko 22 m i procenjuje se da je staro oko 110 godina.