Srpska škola u Batajnici

Srpska škola u Batajnici se nalazi u ulici pukovnika Milenka Pavlovića br. 5, na teritoriji beogradske opštine Zemun.


Tokom XVIII veka na prostoru donjeg dela Srema podizani su pravoslavni manastiri i otvarane srpske crkvene škole, a preko puta stare veroispovedene škole u Batajnici otvorena je i državna škola. Ovaj objekat podignut je u periodu od 1875. do 1880. godine a gradnju je finansirao knez Nikola Vulko. Zgrada nema posebne arhitektonske osobenosti ali svedoči o kontinuitetu razvoja školstva na tom prostoru. Građena je od cigle i maltera a krov je pokriven biber crepom. Sastoji se od podruma, prizemlja i sprata. U prizemlju se nalaze dve učionice i učiteljski stanovi, dok su na spratu smeštene preostale tri učionice. Fasade, glavna i dvorišna, svojom jednoobraznošću pružaju utisak skladnosti.

Zgrada škole razlikuje se od ostalih stambenih seoskih kuća i jedan je od retkih sačuvanih objekata u Batajnici iz XIX veka. Zgrada je rekonstruisana a u njoj se danas nalazi OŠ „Boško Palkovljević Pinki“. Nastava se odvija i u novijoj školskoj zgradi podignutoj šezdesetih godina XX veka. 

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar