Srednjevekovni grad Soko

Srednjevekovni grad Soko grad nalazi se u kanjonu reke Moravice na oko 2 km od Sokobanje, poznatog banjskog mesta u istočnom delu Srbije.


Drugi naziv za njega je Sokolac. Sagrađen je krajem XIII i početkom XIV veka na temeljima vizantijskog utvrđenja iz VI veka, koje je bilo deo odbrambenog pojasa koji je gradio car Justinijan I radi odbrane od Slovena i Avara. Prvi put je pod srpsku vlast došao u XII veku u vreme vladavine velikog župana Stefana Nemanje. Početkom XV veka osvajaju ga Osmanlije. Sastojao se iz Donjeg i Gornjeg grada. U okviru Donjeg grada očuvani su delovi bedema, četvorougaona kula i glavna kapija. U Gornjem gradu očuvana je četvorougaona kula sa puškarnicama i dve pravougaone kule.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar