Spomenik Milunki Savić u Jošaničkoj banji

Spomenik Milunki Savić, srpskoj heroini iz Prvog svetskog rata i naredniku po činu, nalazi se u Jošaničkoj banji, mestu na obali reke Jošanice na obroncima Kopaonika.


Milunka Savić rođena je 1888. godine u selu Koprivnica kod Jošaničke banje. Tokom mobilizacije 1912. godine prijavila se pod imenom Milun Savić i otišla na front preobučena u muškarca. Ranjavana je u borbama devet puta. U balkanskim ratovima 1912. i 1913. godine bila je doborovoljac. U Prvom svetskom ratu naročito se istakla kao bombaš u Kolubarskoj bici. Tu je za višestruko herojstvo dobila Karađorđevu zvezdu s mačevima. Dobila je mnoga najviša odlikovanja, među kojima i dva francuska ordena legije časti i medalju Miloš Obilić. Jedina je žena na svetu koja je odlikovana francuskim ordenom Ratni krst sa zlatnom palmom. Posle rata živela je napuštena i zanemarena od države. Umrla je 1973. godine, sahranjena je na Novom groblju u Beogradu a 2013. godine njeni ostaci preneti su u Aleju velikana.

Godine 1995. u Jošaničkoj banji podignut joj je spomenik u prirodnoj veličini, koji je delo vajara Ljubiše Mančića. Kuća u rodnoj Koprivnici je obnovljena 2015. godine.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar