Spomenik ibarskim junacima u Prvom svetskom ratu

Spomenik ibarskim junacima u Prvom svetskom ratu nalazi se kod sela Cerje u dolini reke Ibar, na teritoriji opštine Kraljevo.


Podignut je 1930. godine prema nacrtu inženjera Vlade Starčića i Aleksandra Ackovića, tada angažovanih na izgradnji pruge kroz Ibarsku klisuru. Spomenik predstavlja statuu srpskog vojnika sa početka XX veka. Izrađen je od kamena u visini od tri metra. Pored njega nalazi se ploča sa posvetom. Postavljen je na kamenoj litici četrdeset metara iznad vode, sa namerom da „motri“ prema magistralnom putu.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar