Smederevska Palanka

Opština Smederevska Palanka se nalazi u severoistočnom delu šumadije i pripada Podunavskom regionu. Centar opštine je grad Smederevska Palanka. Da je kraj na kome se danas prostire opština Smederevska Palanka bio nastanjen još od najranijih vremena, svedoče ostaci neolitskih naselja, na preko 25 lokaliteta.


U ovim krajevima nastanjivali su se Iliri i Tračani, a zatim Rimljani, o čemu svedoče, pre svega, ostaci rimskog novca.

Naselje koje se nalazilo upravo na mestu gde je sada grad, prvi put se pominje u 11. veku, 1020. godine, pod nazivom Bela Crkva – u povelji cara Vasilija II, kojom se reguliše status Ohridske arhiepiskopije. Ovo ime grad je nosio sve do kraja XVI veka, kada je najpre dobio ime Palanka, zatim Velika Palanka, pa opet samo Palanka, i najzad, posle drugog svetskog rata - Smederevska Palanka. U Smederevskoj Palanci, u XX veku nije bilo velikih ratnih razaranja.

Znamenitosti:

  • Kamenita ćuprija: U Staroj Čaršiji nalazi se Kamenita ćuprija sagrađena 1730. godine, u vreme austrijske okupacije. Sagrađena od šupjikavog sedimentnog krečnjaka po predanju od kamena donetog sa ruševina manastira kneza Lazara na Vidovoj Vodi.
  • Crkva brvnara: sagrađena je sredstvima Kneza Miloša, od 1828-1830. godine.
  • Koporin: srednjovekovni manastir, jugoistočno od Palanke najverovatnije podignut 1402. godine i predstavlja zadužbinu Stefana Lazarevića.
  • Crkva brvnara Pokajnica: se nalazi istočno od Palanke na teritoriji opštine Velika Plana. Crkvu je 1818. godine sagradio jasenički vojvoda Vujica Vulićević, po narodnom verovanju u znak pokajanja, zbog organizovanja ubistva Karađorđa.
  • Spomenik julskim žrtvama: visoka piramida na mestu gde su sahranjeni posmrtni ostaci 16 partizana zarobljenih 1941. godine u borbi sa okupatorom na Gradištu, a zatim streljanih, partijskih radnika, 20. jula 1941. godine.

Manifestacije:

  • Dani azanjske pogače: Etno - kulturna manifestacija, koja se održava početkom avgusta u selu Azanja.
  • Dani Stanoja Glavaša: Od 2005. godine se održava ova dvodnevna manifestacija u slu Glibovcu kojom glibovčani iskazuju svoje poštovanje prema ovom slavnom stanovniku ovog sela (avgust).
  • Festival novih teatarskih formi (oktobar).
  • Jaseničko leto: Festival folklora.
  • Krstovdanski vašar: Od 1834. godine, uredbom kneza Miloša Obrenovića, u Smederevskoj Palanci se svake godine za Krstovdan 27. i 28. septembra organizuje ova manifestacija.