Skijanje na vodi i slične aktivnosti

Skijanje i druge aktivnosti na vodi dozvoljene su samo danju pri dobroj vidljivosti. Nadležna lučka kapetanija određuju sektore na kojima su ove aktivnosti dozvoljene ili zabranjene. 


Uz zapovednika plovila koje vuče skijaša, mora da se nalazi u pratnji i lice odgovorno za vuču i nadzor skijaša na vodi koje mora da ima najmanje 18 godina. Plovilo koje vuče skijaša, kao i skijaš na vodi moraju da drže dovoljnu udaljenost u odnosu na sva druga plovila i u odnosu na obalu i kupače, osim kada se plovi na mestima koja su rezervisana isključivo za skijanje na vodi. Kanap za vuču ne sme da se vuče za plovilom ako se za isto ne drži skijaš.