Sićevačka klisura

Park prirode "Sićevačka klisura" nalazi se na području jugoistočne  Srbije i pripada opštinama Niš i Bela Palanka. Zauzima površinu od 7.746 ha, gde veći deo klisure pripada opštini Niš (5.559 ha).


Najveći značaj ovde ima dolina reke Nišave koja se usekla u krečnjačku Sićevačku klisuru. Dužina klisure je 17 km i sastoji se od Prosečke klisure, Ostrovičke kotline i Gradištanskog kanjona. Najatraktivniji deo klisure predstavlja Gradištanski kanjon gde dubina klisure dostiže čak 400 m. Klisura predstavlja veoma značajno stanište dva tercijalna relikta srpske ramonde (Ramonda serbica) i Natalijine ramonde (Ramonda nathaliae). Takođe i brojne biljne vrste doprinose lepoti klisure poput žalfije (Salvia officinalis), divlji jorgovan (Syringa vulgaris), košutica (Coronilla emerus L.) itd.

Dobila je ime po selu Sićevo i duž cele klisure možete da naiđete na veliki broj jama, pećina, škrapa, vrtača i kamenica, kao i na srednjovekovne pravoslavne manastire poput Sv. Petke. U Rimsko doba dolinom ove klisure prolazio je put Via militaris, gde i dan danas postoje očuvani ostaci puta. Pored toga u blizini se nalazi i arheološko nalazište Medijana koja je u rimsko doba  predstavljala rezidenciju za rimske careve kao i Niška tvrđava koju su izgradili Turci u 18. veku u  samom centru grada Niša. U samom gradu i okolini možete naći smeštajne objekte poput hotela, motela i privatnog smeštaja u kome možete da odsednete.