Sela opštine Knić

Centralni deo Gruže zauzima opština Knić, sa 36 živopisnih sela. Nije nepoznato da retko koji kraj Šumadije ima prirodnih lepota koliko ih ima Gruža. Okružena sa svih strana planinskim vencima Rudnika, Ramaćkih visova, Gledićkih planina, Kotlenika i Ješevca, zimi je zaštićena od udara jakih vetrova, a leti od velikih žega i toplote, te predstavlja pravu oazu za odmor i rekreaciju. Sa svojim plodnim ravnicama, niskim brežuljcima, negovanim voćnjacima, gostoljubivim stanovništvom, bogatom kulturnom baštinom i istorijskim spomenicima, Gruža može turistima da pruži raznovrsnu i kvalitetnu ponudu.


U središnjem delu opštine, u donjem toku reke Gruže, nalazi se jezero, koje po količinama i vrstama ribe spada u red bogatih jezera u Srbiji. Lovno područje Gruže, bogato je raznim vrstama divljači - zec, srna, fazan, jarebica, prepelica i divlja plovka, a omogućen je organizovani lov.

Od brojnih kulturno - istorijskih spomenika posebno se ističu ostaci srednjovekovnog grada, crkva iz XIV veka u Borču i manastir Kamenac iz XV veka u Čestinu.

Borač je udaljen 13 km od Knića. Ubraja se u najinteresantnija gružanska sela po svojoj prošlosti i prirodnim lepotama. Čitavim krajem dominira borački krš, na čijem vrhu se nalaze ostaci srednjovekovnog grada iz vremena despota Stefana Lazarevića, a u podnožju je crkva sagrađena 1350. godine. Crkva je sa tri strane zaklonjena strmim liticama, a sa četvrte stoletnim lipama, tako da je vidljiva tek kada se dođe do nje.

Posebno obeležje selu daje Boračka reka, inspiracija mnogim slikarima i pesnicima. Svakog septembra se održava likovna kolonija pod nazivom „Gružanska jesen“.

Grabovac je udaljen 2 km od Knića. Bogatstvo flore i faune, kulturno - istorijski spomenici u okruženju, gostoljubivost domaćina i uživanje u očuvanoj prirodi i tradicionalnim običajima ovoga kraja, glavne su odlike turističke ponude.