Saveti za putnike/turiste, vakcinacija i hemioprofilaksa

Saveti za putnike/turiste (fr. conseils pour les voyagers; eng. advices for passengers; рус. совет для пасажиров) = skup mera koje treba preduzeti pre, za vreme i posle putovanja po tropskim zemljama ili u zemlje u kojima je higijena nedovoljna, kojima se omogućava izbegavanje većine parazitarnih infekcija, bakterijskih ili virusnih.


Vakcinacije

Ona je neophodna, pre svakog putovanja ovog tipa, od upoznavanja sa epidemijskim bolestima koje vladaju tamo uz konsultaciju sa aviokompanijama ukoliko se njima putuje.

Danas, jedino vakcinacija protiv žute groznice zahteva se pre ulaska u zemlju na osnovu pravila Svetske zdravstvene organizacije; ona se neophodno izvodi pre svakog putovanja u Afriku i Ameriku međutropsku, čak i u zemljama gde sertifikat o obaveznoj vakcinaciji nije obavezan.

Vakcinacija protiv kolere se ne savetuje od SZO. Nova vakcina je danas u toku ispitivanja. Druge vakcinacije su fakultativne ali veoma preporučljive, kao što su revakcinacija i antitifusna vakcinacija, antitetanusna, antipoliomijelitisna i vakcina protiv hepatita A (naročito kod osoba mlađih od 40 godina) i B.

Hemioprofilaksa

Ona se sastoji uglavnom preventivno od malarije sa Plasmodium falciparum (jedina malarija koja može biti smrtonosna), neophodna je u svim međutropskim zemljama od Afrike do Južne Amerike i  u pošumljenim zonama istog regiona Azije. Ona se sastoji u primanju antimalarika (uzimanje svakodnevno ili sedmično prema proizvodu koji se koristi) tokom dana od polaska pa do 6 nedelja ili 2 meseca posle povratka. Međutim, prema vezi i trajanju putovanja ili eventualno kontraindikacijama navedena formula može da se menja i treba se potpuno osigurati pre polaska prema stručnosti od profila do adaptacije. Znatno ređe, druge hemioprofilakse mogu biti indikovane, posebno protiv filarioze, tripanozomijaze i kolere.

 

Medicinska enciklopedija, prof. dr Dragoljub Slijepčević, prof. dr Svetlana Vujović, Beogradska knjiga 2011 str 112.

 

Bolesti

Indikacije

Efikasnost

Revakcinacija

Kolera

Ne savetuje se od SZO

 

 

Veliki kašalj

Obavezno u brojnim zemljama

Dobra

Ponoviti za oko 18 mes., 6 god., a zatim svakih 5-10 godina

Difterija

Obavezno u brojnim zemljama

Dobra

Ponoviti za oko 18 mes., a zatim oko 6 god.

Žuta groznica

Obavezno u slučaju putovanja u endemske zemlje (Južna Amerika, Afrika intertr.)

Savetuje se za putovanja u neke zemlje bliske ovim zonama

Dobra

Ponoviti svakih 10 god.

Tifoidna groznica

Savetuje se u slučaju putovanja u zemlje gde je higijena ishrane deficitna.

Dobra

Ponoviti svake 3 god.

Grip

Savetuje se u endemskim zemljama i osobama slabunjavim

Dobra

Ponoviti krajem jedne god.

Hoemophilus

Uvek se savetuje deci

Dobra

Ponoviti krajem svake god.

Hepatitis A

Savetuje se u slučaju putovanja u zemlje gde je higijena ishrane deficitna (ipak se pre svega savetuje mlađim osobama)

Dobra

Ponoviti 6 i 12 meseci posle prve vakcinacije.

Hepatitis B

Savetuje se u endemskim zemljama (Afrika, Azija, Južna Amerika)

Dobra

Ponoviti posle 1 godine, a zatim svakih 5 godina

Meningitis cerebrospinalis (meningococe)

Savetuje se u endemskim zemljama i u slučaju epidemije

Zaštita je ograničena, kratkog trajanja

Nema ponavljanja

Poliomijelitis

Savetuje se u epidemijskim zemljama. Obavezno u brojnim zemljama

Dobra

Ponoviti oko 18 mes., 6 god. od 16-21 god, a zatim svakih  5 do 10 godina

Besnilo

Savetuje se u slučaju putovanja u zemlje endemske (tropske zemlje)

Efikasna je kao prevencija. Ipak efikasnija nego kad je kurativna

Ponavljanje krajem prve, a zatim svakih 10 godina

Ospe, zauške i rubeola

Uvek se savetuje deci

Dobra

Ponoviti oko 12 godine

Tetanus

Obavezno u brojnim zemljama, uvek se savetuje

Dobra

Ponoviti oko 18 mes., 6 god. od 16-21 god, a zatim svakih 10 godina

Tuberkuloza

Preporučuje se u nekim zemljama kod dojenčadi. Savetuje se u endemskim sredinama ako je reč o dužem boravku

Olakšava težinu primo-infekcije.

Ponavlja se tokom ulaska u kolektive, zatim, ako je test negativan, oko 11-13 godina

Variola

Potvrđeno je da je ova bolest iskorenjena 1979. godine.