Samarska pećina

Pećina se nalazi u dolini periodskog toka reke Prerast, na teritoriji opštine Žagubica. Leži na nadmorskoj visini od 685 m. Dužina pećine je svega 254 m. Nju  čini Glavni i Sporedni kanal. Glavni kanal je dug 147 m. U ulaznom delu nema pećinskog nakita a kako idete ka unutrašnjosti sve se više javlja. 


Najbogatiji sektor je Bela sala u koji su zidovi prekriveni kalcitnim salivima. Pri kraju pećinski nakit je sve oskudniji. Sporedni kanal je dug 88,5 m. Dostiže visinu i do 5 m. Poznat je po svetlucavim i koralnim salivima raznih boja koji su dobili naziv Svetlucavi hodnik. Pri kraju kanal se račva u dva slepa kanala teško prohodna.