Samailski kajputaški hrastovi

Grupu Samailskih kajputaških hrastova čini 14 stabala. Selo Samaila pripada opštini Kraljevo, a hrastovi su u dvorištu crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona.

Površina od 79,47 ari stavljena je pod zaštitu kao značajno prirodno dobro, treća kategorija po Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara.


Procenjena starost stabala iznosi oko 400 godina, mada su dva stabla lošijeg rasta te je moguće da je njihova starost manja od starosti ostalih stabala. Ostalih 12 hrastova većih su dimenzija i rasta i po svojim karakteristikama su slični. Neka od ovih stabala su rasla na većoj razdaljini od drugih, dok su ostala rasla bliže drugima. Njihova nadmorska visina je 237 m.

Visina prvog stabla iznosi 21 m, drugog takođe 21 m, trećeg 16.,0 m, četvrtog 21 m, petog i šestog takođe 21 m, sedmog 19 m, osmog 20 m, devetog 16,50 m, desetog 21 m, jedanaestog 20 m, dvanaestog 19 m, trinaestog takođe 19 m i četrnaestog 16 m.

Prva grana kod prvog stabla je na 2,10 m, kod drugog na 1,90 m, kod trećeg na 2 m, kod četvrtog na 2,40 m, kod petog na 4 m, kod šestog na takođe 4 m, kod sedmog na 3,30 m, kod osmog na 4,50 m, kod devetog na 2,20 m, kod desetog na 1,80 m, kod jedanaestog na 1,70 m, kod dvanaestog na 3 m, kod trinaestog na 4 m i kod četrnaestog na 2,50 m.

Prečnik debla prvog stabla je 1,53 m, drugog 1,31 m, trećeg 1,05 m, četvrtog i petog 1,18 m, šestog 0,86, sedmog 1,37 m, osmog 1,18 m, devetog 0,68, desetog 0,99 m, jedanaestog 1,39 m, dvanaestog 0,92 m, trinaestog 1,18 m i četrnaestog 0,73 m.

Obim debla:                                                                                          Prečnik krošnje:

 1. 4,80 m                                                                                           1. 29,40 m
 2. 3,55 m                                                                                           2. 26,40 m
 3. 3,30 m                                                                                           3. 20 m
 4. 3,70 m                                                                                           4. 23 m
 5. 3,70 m                                                                                           5. 23,80 m
 6. 2,70 m                                                                                           6. 19,20 m
 7. 4,30 m                                                                                           7. 17,80 m
 8. 3,70 m                                                                                           8. 25,30 m
 9. 2,15 m                                                                                           9. 11,40 m
 10. 3,10 m                                                                                           10. 17,80 m
 11. 4,35 m                                                                                           11. 21,30 m
 12. 2,90 m                                                                                           12. 16,30 m
 13. 3.70 m                                                                                           13. 19,20 m
 14. 2,30 m                                                                                           14. 1,40 m

Pod zaštitom su od 2004. godine.