Sabljarka

Posmatrajući trend populacije, možemo zaključiti da je u opadanju. Moguće je zapaziti da je sada vrlo retka ptica gnezdarica, a takođe je i vrlo retka ptica selica. S obzirom da Sabljarka predstavlja sve ređu vrstu u Srbiji, koja je u nestajanju, bilo je neophodno proglasiti je strogo zaštićenom.

Ova vrsta ima više naziva: naučni „Recurvirostra avosetta“, nemački „Säbelschäbler“, engleski „Avocet“ i narodni naziv u Srbiji „Sabljarka“.


Kada se posmatraju lokacije na kojima se nastanjuje, uočava se da nije podjednako zastupljena u svim delovima sveta, na primer u severnoj i srednjoj Evropi predstavlja pticu gnezdaricu koja se samo sporadično gnezdi, dok se na prostoru istočnog dela zapadnog Palearktika znatno češće nalazi. Poznato je da zimski period navedena vrsta provodi na Afričkom kontinentu. Nažalost, u Republici Srbiji je sve ređe zastupljena i broj pripadnika njene vrste je u opadanju. Zastupljena je na svega nekoliko lokaliteta u severnom delu zemlje, u Vojvodini, dok južno od prirodne granice u vidu Save i Dunava nije zabeleženo njeno pristustvo.

Navedena vrsta, vrlo retka gnezdarica i vrlo retka selica, kada je reč o selidbi, dolazi na prostor naše zemlje oko 20. marta, a odlazi sa njene teritorije oko 1. oktobra. Od ostalih karakteristika, poznata je njena veličina, ona iznosi 44 cm do 45 cm, a takođe i raspon krila, koji iznosi od 77 cm pa do 80 cm.

Stanište Sabljarke predstavljaju slatinasta i plitka vodena staništa na kojima se nalazi niska vegetacija, pa se, u skladu sa time, ova ptica opredeljuje da svoje gnezdo gradi na zemlji koja se nalazi relativno blizu vodene površine. Materijal za gradnju gnezda predstavljaju sveže travčice kao i perje. Vreme gnežđenja je poznato: od 1. maja do 1. juna. Poznato je, takođe, da je broj jaja u leglu uvek isti, u njemu se nalazi 4 jajeta. Gnezdi se jednom godišnje. Pripada porodici Sabljarki „Recurvirostridae“ i redu Šljukarica „Charadriiformes“.