Ribarsko područje "Velika Morava 1"

Ribarsko područje "Velika Morava 1" obuhvata vodotoke reka: Velika Morava od nastanka do ušća reke Rače, Lepenica, Crnica, Lugomir, Belica, Rača i svih ostalih pritoka navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja. Time su obuhvaćene teritorije opština Kragujevac, Rača, Lapovo, Jagodina, Batočina, Knić, Rekovac, Varvarin, Ćuprija i Paraćin.


Velika Morava nastaje spajanjem Zapadne i Južne Morave. Dužina reke iznosi 185 km. Nekada je bila duža, ali usled melioracionih  radova njen tok je skraćen. Reka teče kroz najgušće naseljeni deo Srbije. Riblji font je veliki: mrena, smuđ, som i šaran. Javlja je i klen, skobalj, bucov, krkuša i bela riba, ali u manjem obimu. Oko Jagodine i Smedereva su najatraktivnije lokacije za ribolov. Bagrdansko jezero kod Jagodine  bogato šaranom i babuškom, dok je Predorsko jezero poznato po šaranima.

Lepenica izvire na Gledićkim planinama. Najznačajnija je reka opštine Kragujevac dužine 48 km. U samom gradu nalazi se  veštačko jezero Bubanj u kome se love šaran, štuka, som, amur i cverglan. Jezero Šumarice, površine 22 ha, bogato se klenom, linjakom, babuškom, deverikom, somom, šaranom i basom.

Još jedno od jezera u ovoj oblasti je Gružansko. Pripada  opštini Knić celo površinom (934 ha).  Riblji don je veliki, od soma, šarana, štuke, babuške, bandara, bodorke, smuđa, deverike i klena.

Belica  predstavlja pritoku Velike Morave. Nastaje spajanjem rečica koje izviru na Juhoru i Crnom vrhu. Od izvora do ušća duga je 26 km. U gornjem toku reke javlja se klen, krkuša, potočna mrena i rakovi.