Ribarsko područje "Timok"

Ribarsko područje "Timok" obuhvata vodotoke reka: Beli Timok, Crni Timok, Timok, Južna Morava od mesta Donja Trnava do ušća, Moravica i svih ostalih pritoka navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja. Prostire se na teritorijama opština Zaječar, Boljevac, Ćićevac, Ražanj, Aleksinac, Sokobanja, Svrljig i Knjaževac.


Veliki Timok predstavlja poslednju pritoku Dunava u Srbiji. Ušće reke nalazi se na 29 m nadmorske visine, što predstavlja najnižu tačku u Srbiji. Reka ima dužinu od 88 km u čijem se toku javlja potočna pstrmka, šljivar, mrena, klen, krkuša, pior i bodorka.

Beli Timok nastaje spajanjem Svrljiškog i Trgoviškog Timoka. Teče ka severozapadu gde se nakon 51 km toka spaja sa Crnim Timokom. Od riba na reci se lovi klen, skobalj, mrena, bodorka i krkuša.

Crni Timok izvire na Kučajskim planinama. Nakon toka od 84 km spaja se sa Belim Timokom. Posebno se ističe po potočnoj pastrmki, ali ima i klena, i bele ribe.

Južna Morava nastaje spajanjem Binačke Morave i Preševske Moravice. Na dužini od 246 km poznata je po kompozitnoj dolini, koju čine nekoliko klisura i kotlina. Riba koja se lovi: smuđ, bucov, som, šaran,deverika, babuška, mrena, štuka.

Moravica  predstavlja pritoku Južne Morave, dužine 60,4 km. Spada u brdsko-planinske reke na kojoj je  1987.godine nastalo Bovansko jezero. U reci i na jezeru se lovi pastrmka, skobalj, klen, mrena i krkuša.

Pored regionalnog puta Zaječar – Negotin nalazi se jezero Savinac, površine 15 ha. Riblji fond je veliki: amur, šaran,babuška, karaš, smuđ, som, bandar, štuka.

U blizini Bora je i Borsko jezero bogato deverikom, šaranom, smuđom, amurom i bandarom.