Ribarsko područje "Sava"

Ribarsko područje "Sava" obuhvata vodotoke reka: Drina od tačke na tromeđi državne granice, opštine Mali Zvornik i opštine Loznica do ušća u Savu, Sava od 123 km do 96 km, Jadar, Lešnica, Jerez, Tamnava, Ub i svih ostalih pritoka navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja. Prostire se na teritorijama opština Loznica, Šabac, Bogatić, Krupanj, Osečina, Vladimirci, Koceljeva, Ub i gradska opština grada Beograda Obrenovac.


Sava predstavlja međunarodnu reku koja protiče kroz četiri države: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Nastaje spajanjem Save Bohinjke i Save Dolinke kod mesta Radovljice. Ukupna dužina reke je  945 km, od čega u dužini od 206 km teče kroz Srbiju. Riblji fond je veoma veliki počevši od soma, kečige, potočne pastrmke, smuđa, šarana i štuke.

Drina predstavlja pritoku reke Save. Na dužinu od 346 km, prima veliki broj pritoka: Sutjeska, Bistrica itd. Spada u jedne od najčistijih reka naše zemlje. Riblji fond je veoma veliki: mladica, lipljen, mrena, potočna pastrkma, skobalj, klen i nosara.

Jadar je pritoka reke Drine, dužine 79 km. Izvire u Bosni i Hercegovini, a zatim na dužini od 35 km teče kroz opštinu Loznica. Bogata je klenom, krkušom, mladicom i pastrmkom.

Tamnava izvire na planini Vlašić, čija je dužina 78 km. Najveća je pritoka reke Kolubare. Bogata je štukom, mrenom, klenom, krkušom i babuškom.