Ribarsko područje "Rasina"

Ribarsko područje "Rasina" obuhvata  vodotoke reka: Zapadna Morava od administrativne granice između opštine Trstenik i opštine Vrnjačka Banja, do ušća u Veliku Moravu, reka Rasina i svih ostalih pritoka navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja. Obuhvata teritorije opština: Kruševac, Blace, Brus, Aleksandrovac i Trstenik.


Zapadna Morava predstavlja jednu od većih reka na teritoriji Srbije. Nastaje spajanjem Đetinje i Golijske Moravice kod Požege. Duga je 308 km, koja se kod Stalaća spaja sa Južnom Moravom i koje zajedno čine Veliku Moravu. Poznata je po Ovčarsko-kablarskoj klisuri i jezeru Međuvršje. Jezero je posebno bogato ribom, kao i sama reka: somom, šaranom, deverikom, linjakom, štukom, grgečom, jeguljom, skobaljem, karašom, kao i nekim alohtonim vrstama koje su donete iz Azije i Amerike, sunčanica i manić, koje ugrožavaju opstanak drugih riba u reci.

Reka Rasina predstavlja pritoku Zapadne Morave. Nastaje od rečica i izvora koje izviru na Goču i Željinu, ukupne dužine  61 km. Na reci je 1979. godine formirano  jezero Ćelije, bogato šaranom, somom, deverikom, smuđom, grgečom, štukom, klen i karašom.