Ribarsko područje "Mlava"

Ribarsko područje "Mlava" obuhvata vodotoke reka: Dunav - od ušća Nere u Dunav 1075 km do granice Nacionalnog parka "Đerdap" 1040 km, Pek, Mlava, Resava i svih ostalih pritoka navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja. Prostire se na teritorijama opština Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Malo Crniće, Kučevo, Majdanpek, Žabari, Petrovac, Žagubica, Svilajnac i Despotovac.


Dunav  izvire na planini Švarcvald, prolazi kroz deset evropskih zemalja i uliva se u Crno more. Ukupna dužina reke je 2783 km. Kroz Srbiju teče u dužini od 588 km gde prima kao pritoku reku Savu, Tisu, Veliku Moravu, Timok i dr. Kao druga najduža reka u Evropi i najznačajnija reka u Srbiji, predstavlja veoma zanimljivu lokaciju za ribolov. Duž celog njenog toka postoje zanimljiva mesta za pecaroše. Reka je bogata raznim vrstama ribe, od šarana, soma, smuđa, štuke, bucova.

Pek izvire u podnožju Crnog Vrha.  Najvećim delom svog toka  teče kroz opštinu Kučevo. Na dužini od 124 km  javlja se nekoliko vrsta riba za loviti. U goornjem toku ima klena i potočne mrene, dok u donjem toku  skobalj i štuka.

Mlava nastaje od Žagubičkog vrela na Homoljskim planinama. Nakon toka od 122 km uliva se u Dunav. Gornji tok reke poznat je po klisuri koja je bogata pastrmkom. Takođe ističe se i po ogromnom populaciji račića Gammarus. Nizvodno od manastira Gornjak javlja se klen, mrena i skobalj.

Resava nastaje od reka koje izviru na Beljanici. Jedna je od najdužih pritoka Velike Morave dužine 70 km. U izvorišnom delu javlja se potočna pastrmka, ali u sitnijim primercima. Takođe, kanjon ove reke zbog neprohodnosti je veoma bogat potočnom pastrmkom. Pored nje javlja se i klen i krkuša. Stanovništvo ovog prostora izgradilo je brojne ribnjake u kojima se gaji kalifornijska pastrmka, i često se desi da ona dospe u reku, pa nije čudno ako je ulovite.

Na teritoriji opštine Veliko Gradište nalazi se Srebrno jezero, nastalo pregrađivanjem jednog rukavca reke Dunav. Jezero ima površinu 4 km² i pored toga što turizam predstavlja jednu od važnijih delatnosti stanovništva ovog kraja, ribolov i bavljenje raznim sportovima privlači ljude u ovaj kraj. Riblji fond je veoma veliki, počevši od deverike, babuške, crvenperke, soma, smuđa i šarana.