Ribarsko područje "Kolubara"

Ribarsko područje "Kolubara" obuhvata vodotoke reka: Drina od granice Nacionalnog parka "Tara", do administrativne granice grada Loznica, Kolubara, Jablanica, Ljig, Ribnica, Turija, Peštan i svih ostalih pritoka navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja. Prostire se na teritorijama opština Valjevo, Mali Zvornik, Ljubovija, Bajina Bašta, Mionica, Ljig, Aranđelovac, Lajkovac i gradskih opština: Lazarevac, Barajevo i Čukarica.


Drina nastaje spajanjem Pive i Tare. Spada u jednu od najčistijih reka u Srbiji, u kojoj žive oko 30 vrsta riba. Najpoznatija je mladica koju zovu i “kraljicom Drine”. Zatim lovi se i lipljan, bela riba, mrena, potočna pastrkma, skobalj, klen i nosara. Ribolovne vode Nacionalnog parka Tara obuhvataju rečne tokove i jezera u NP Tara, od kojih su najzanimljivija za ribolovce Zaovinsko i Perućačko jezero. Jezero Perućac bogato je pastrmkom, somovima, skobaljem, klenom, šaranom. Zaovinsko jezero bogato je somom, jezom, skobaljem, klenom i mrenom.

Kolubara je pritoka reke Save, koja nastaje spajanjem Obnice i Jablanice u Valjevu. Duga je 123 km i spada u jedne  od najvećih pritoka reke Save. Soma ima u velikim količinama, kao i klena. Štuke i bucovi se javljaju u donjem toku.