Ribarsko područje "Ibar"

Ribarsko područje "Ibar" obuhvata vodotoke reka: Zapadna Morava od administrativne granice između grada Čačka i grada Kraljeva do administrativne granice između opštine Trstenik i opštine Vrnjačka Banja, Ibar, Raška sa sastavnicama, Jošanica, reka Studenica od granice Parka prirode "Golija" do ušća, Lopatnica, Ribnica, reka Gruža od administrativne granice opštine Knić do ušća i svih ostalih pritoka navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja.


Time su obuhvaćene teritorije opština Kraljevo, Novi Pazar, Raška, Tutin i Vrnjačka banja.

Zapadna Morava predstavlja jednu od većih reka na teritoriji Srbije. Nastaje spajanjem Đetinje i Golijske Moravice kod Požege. Duga je 308 km, koja se kod Stalaća spaja sa Južnom Moravom i zajedno čine Veliku Moravu. Poznata je po Ovčarsko-Kablarskoj klisuri i jezeru Međuvršje. Jezero je posebno bogato ribom, kao i sama reka: somom, šaranom, deverikom, linjakom, štukom, grgečom, jeguljom, skobaljem, karašom, kao i nekim alohtonim vrstama koje su donete iz Azije i Amerike, sunčanica i manić, koje ugrožavaju opstanak drugih riba u reci.

Ibar  nastaje na planini Hajli, u Crnoj Gori. Dužina reke iznosi 276 km. Poznata je po održavanju brojnih manifestacija na reci, pruža mogućnosti splavarenja i raftinga i samim tim ribolova. Bogata je klenom, mrenom, krkušom, belicom, bucovom, somom i štukom.

Raška izvire na planini Jarut, iz snažnog vrela koji izbija u blizini manastira Sopoćani. Predstavlja pritoku reke Ibar, dužine 42 km. Ističe se po bogatstvu  potočne pastrmke.

Jošanica  nastaje od planinskih tokova Kopaonika, tekući kroz Jošaničku banju koja izvorima termalne vode povećava temperaturu reke. Duga je 24 km i bogata klenom i kalifornijskom pastrmkom.

Studenica izvire na obroncima planine Golije. Spada u hladne planinske tokove, dužine 58 km. Ima veliki broj pritoka, na kojima su izgrađena mrestilišta potočne pastrmke, te je u njima zabranjen ribolov. Ostali deo reke je slobodan.

Lopatnica nastaje spajanjem nekoliko manjih tokova koji izviru na Čemernu. Dužina reke iznosi 32 km. Spada u brze i hladne planinske reke bogate klenom, potočnom mrenom, šištavcem i sitnom potočnom pastrmkom. U pokušaju da se oživi deo ribarskog područja otvoren je mušičarski revir “Lopatnica”.

Ribnica takođe spada u grupu brzih i hladnih planinskih tokova. Nastaje od rečica koje izviru na Goču i Stolovima. Duga je 26 km. Od riba javlja se pastrmka, kamenjarka, klen, šaran i  krkuša.

Gruža  izvire na planini Rudnik, gde se nakon toka od 75 km uliva u Zapadnu Moravu. U blizini Knića, 1983.godine nastala je akumulacija Gružansko jezero koja  pre svega služi za vodosnadbevanje Kragujevca. Reka kao i samo jezero bogato je somom, babuškom, smuđom, bandarom, šaranom i  štukom.