Ribarsko područje "Dunav”

Ribarsko područje "Dunav” obuhvata vodotoke reka: Dunav od granice Nacionalnog parka "Đerdap" 940 km do ušća Timoka 845 km i svih ostalih pritoka navedene reke i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja.Time su obuhvaćene teritorije opština Kladovo, Bor i Negotin.


Dunav u ovom delu obuhvata Đerdapsku klisuru sa svim rekama, potocima, njihovim ušćima i drugim vodama u kojima žive ribe u granicama Nacionalnog parka. Đerdapska klisura predstavlja najveću klisuru u Evropi, kompozitne doline. Sastoji se iz 3 kotline i 4 klisure: Golubačka klisura, Ljupkovska kotlina, klisura Gospođin vir, Donjomilanovačka koltina, klisura Kazan, Oršavska kotlina i Sipska klisura.

Ribolov je jedna od bitnih privrednih delatnosti stanovništva ovog kraja. Najzastupljeniji je ribolov na šarana, kao i deveriku, babušku, šljivara, soma i smuđa. Nizvodno od Golubačkog grada obala je kamenita i strma i tu se najčešće javlja smuđ. Šaran i bela riba se javljaju uzvodno i nizvodno od sela Dobra. Između sela Dobra i sela Boljetin  nalazi se klisura Gospođin vir, dubine 80 metara. Ovde se javlja som i smuđ. Između Grebene i Golubinje prostire se Donjomilanovačka kotlina bogata šaranom, somom, smuđom i belom ribom. Oko Tekije  javljaju se sve vrste riba, ali najviše somovi. Ovaj kraj je poznat po tekijskoj bućki- tehnika lova koja potiče još od davnina, gde se pomoću specijalnog alata proizvodi zvuk koji izbezumljuje soma.