Ribarsko područje "Banat”

Ribarsko područje "Banat”  obuhvata  vodotoke reka: Dunav od 1112 km do 1075 km, Tise, Tamiša, Begeja, Zlatice, Karaša i svih ostalih pritoka navedenih reka i drugih prirodnih ili veštačkih ribolovnih voda koje su u granicama ribarskog područja, osim ribolovnih voda u okviru granica zaštićenih područja. Prostire se na opština Pančevo,  Zrenjanin, Kanjiža, Novi Kneževac, Senta, Čoka, Ada, Kikinda, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Opovo, Kovačica, Alibunar, Plandište, Vršac, Kovin i Bela Crkva.


Dunav izvire na planini Švarcvald, prolazi kroz deset evropskih zemalja i uliva se u Crno more. Ukupna dužina reke je 2783 km. Kroz Srbiju teče u dužini od 588 km gde prima kao pritoku reku Savu, Tisu, Veliku Moravu, Timok i dr. Kao druga najduža reka u Evropi i najznačajnija reka u Srbiji, predstavlja veoma zanimljivu lokaciju za ribolov. Duž celog njenog toka postoje zanimljiva mesta za pecaroše.  Reka je bogata raznim vrstama ribe, od šarana, soma, smuđa, štuke, bucova. U blizini Pančeva prostire se Jabučki rit, deo istoimenog naselja poznat po nezagađenoj prirodi koju ribolovni rado obilaze. Nalazi se pored reke Tamiš sa kojom je povezan brojnim kanalima u kome se love babauška, štuka, šaran, smuđ i som.

Tisa predstavlja najveću levi pritoku reke Dunav. Izvire u Ukrajini, prolazi kroz Mađarsku, Rumuniju, Slovačku i u Srbiju se uliva u Dunav kod Starog Slankamena. Duga je 1.358 km, od čeka kroz Srbiju teče u dužini od 168 km. Plovna je celom svojom dužinom.

Na teritoriji opštine Ada nalazi se jezero Budžak površine 120 ha, koje vodu dobija od Tise kanalom. Jezero je bogato smuđom, šaranom, smuđom, somom,belom ribom i deverikom.

Tamiš izvire u Rumuniji, prolazi kroz ceo Banat i kod Pančeva se uliva u Dunav. Kroz Srbiju teče u dužini od 116 km. Reka je izuzetno bogata raznim vrstama ribe: som, šaran, bela riba, štuka, babuška, deverika i smuđom.

Stari Begej  je reka duga 37 km. Staro korito je napušteno u završnom delu toka te je to i najzanimljiviji deo za ribolovce. Reka je bogata štukom, bodorkom i babuškom. U blizini je i

specijalni rezervat prirode Carska bara u kojoj se lovi  šaran, štuka, smuđ, som i babuška.

Plovni Begej ima dužinu od 70 km. Tokom sedamdesetih godina korito reke Stari Begej je skraćeno, te je tako nastao plovni Begej. Ovde se lovi babuška, krupatica, štuka i bodorka.

Karaš nastaje u Rumuniji, koja se nakon toka od 110 km uliva u Dunav kod Stare Palanke. Reka nije plovna, ali je zato bogata ribom: šaran, štuka, babuška, linjak, som, bucov, deverika, bodorka.

Nera predstavlja pograničnu reku Srbije i Rumunije. Još jedna od pritoka reke Dunav dužine 124 km. Bogata je mrenom, skobaljem, štukom, somom, klenom, smuđom i šaranom.

Na teritoriji opštine Kovačica nalaze se Debeljačka jezera. Njih čine 5 jezera površine 12 ha bogata somom, štukom, šaranom, smuđom i babuškom.

Belocrkvanska jezera nalaze se na teritoriji opštine Bela Crkva. Ima ih 7 površine 27 ha. Bogata su somom, šaranom, štukom, amurom, deverikom, babuškom i belom ribom.