Resava

Resava nastaje spajanjem Zlotske reke i Karapandžinog potoka, na 668 m nadmorske visine u kotlinici Resavi. Duga je 65,5 km, a površina sliva 685 km². Jedna od njenih prvih pritoka je Vitanovački potok, nakon čega prelazi u Glopsku dolinu. 


Ova dolina nosi naziv i Kulin krš po kupastom krečnjačkom bregu Kula. Nizvodno od nje, Resava ponire i javlja se nakon 1 km u samom rečnom koritu. Nakon ušća Stanojevog potoka, počinje malo proširenje pod nazivom Velika ravna reka. Dolina se ponovo sužava i prelazi u kanjon Resave – Sklop poznat po ogromnim blokovima, vodopadima i virovima. Na kraju kanjona dolina se polako širi u erozivno proširenje Lisinu, gde se u reku uliva Suvaja, ponornica.

Sa desne strane reke uliva se Čemernica. Iz Lisine Resava teče kroz kratku klisuru Zeleni vir, a zatim prelazi u Strmostensko proširenje. Posle 6 km dolinskog suženja između Strmostena i Stenjevca, dolina se proširuje u Stenevačko-dvoriško polje. Poslednja klisura je Manasijska, dugačka 9 km i duboka 320 m. U njoj je podignut manastir Manasija, početkom 15. veka. Kod Despotovca dolina prelazi u Velikomoravski basen i u blizini Svilajnca se uliva u Veliku Moravu.

Dolina Resave je jedna od najlepših u Srbiji, poznata po velikom broju geomorfoloških i hidroloških objekata. Jedna od njih je i Resavska pećina, sa dužinom pećinskih kanala od 4,5 km.