Rakija od trešanja i višanja – trešnjevača i višnjevača

Trešnje i višnje po pravilu sadrže oko 11 % šećera. Uglavnom zre tokom juna i jula, zavisno od kraja, a kasnije sorte se cene kao najprikladnije za preradu. Višnje uglavnom sadrže više kiselina, a manje šećera od trešanja, pa se često pri preradi trešanja dodaje oko 20 % višanja što daje specifičnu notu rakiji.


  • Berba plodova
  • Muljanje
  • Alkoholna fermentacija
  • Destilacija prevrele komine
  • Odležavanje i finalizacija rakije

Plodovi trešnje i višnje beru se ručno, kako ne bi došlo do oštećenja prilikom  potresanja. Petiljke se obavezno uklanjaju, jer utiču na loš miris rakije. Pre fermentacije obavlja se muljanje plodova, ali u ovom slučaju to nije neophodno jer plodovi trešnje i višnje pod sopstvenim pritiskom lako napuknu i tako se sami izmuljaju. Ukoliko su plodovi smrežurani, onda se muljanje vrši u mlinovima za voće. Prilikom alkoholne fermentacije kljuka od trešanja preporučuje se podešavanje pH vrednosti dodatko koncentrovane sumporne kiseline (na 100 kg kljuka oko 110 ml). Kada je reč o višnjama, kod njih pre fermentacije ne treba podešavati pH vrednost. Destilacija se obavlja odmah po završetku fermentacije. Ovakva rakija je bezbojna i odležava u inertnim sudovima, a ne u drvenim.