PTT muzej

Poštansko-telegrafsko-telefonski muzej osnovan je 1923. godine i nalazi se u sastavu javnog preduzeća „Pošte Srbije“. 


Smešten je u zgradi projektovanoj od strane arhitekte Momira Korunovića. Nova stalna postavka „Tačka spajanja“ otvorena je 2013. godine i ona hronološki, u pet celina, prati razvoj poštanskog saobraćaja i telekomunikacija u Srbiji. Postoje poštanska zbirka (kulturna dobra iz oblasti poštanskog saobraćaja), tehnička zbirka (aparati iz telegrafskog, telefonskog, radio-telegrafskog, radio-telefonskog saobraćaja i iz oblasti računara), filatelistička zbirka (kolekcije domaćih i stranih poštanskih maraka) i zbirka poštanskih žigova (preko devet hiljada žigova, pečata i štambilja). Takođe, muzej poseduje bogatu fototeku, biblioteku i arhiv.

 

Adresa: Majke Jevrosime 13, 11000 Beograd

Tel: 011/3064 171

E-mail: [email protected]

http://www.pttmuzej.rs