Proširena privatnost novog veka

            Pojedinac je svoju privatnost najpre delio sa članovima najuže porodice ali se ona vremenom širila i na sferu javnog. Posredstvom rodbinskih, prijateljskih, susedskih, poslovnih i raznih drugih kontakata stvarala se neka vrsta proširene privatnosti. Rodbinski odnosi su posebno bili naglašeni kod Srba u Osmanskom carstvu. Najčeši razlog otvaranja porodične intime jeste potreba pojedinca za potvrđivanjem i učvršćivanjem svoje porodice u društvenoj hijerarhiji i integrisanje u širu zajednicu. Pri tome se vodilo računa da se svi porodični problemi i tajne sklone sa strane, kako bi se pokazali u što boljem svetlu. Prisni odnosi su često učvršćivani brakovima, što je bio jedan od razloga da institucija braka ostane dugo vremena pod nadzorom roditelja. Takođe, bile su povezane i duhovnim sredstvom – kumstvom. Ovako nastala elita čuvala je svoje pozicije i omogućavala im kontinuitet.  


GALERIJA

Proširena privatnost novog veka
Proširena privatnost novog veka
Proširena privatnost novog veka
Proširena privatnost novog veka
Proširena privatnost novog veka

           Ovakvo shvatanje porodice značilo je da su njena vrata uvek otvorena, što je bilo i u skladu sa starom hrišćanskom etikom, mada se to nije odnosilo za sve sugrađane. Posete se nisu najavljivale i uvek je bilo vreme za spontani dolazak rodbine, prijatelja ili komšija. Vrata su na nekim domaćinstvima bila preko dana otključana a na nekim nisu. Domaćini su se dozivali zvekirima sa kapije, ali ukoliko nije bilo odgovora posetilac bi se vraćao. Kapija je zapravo predstavljala simboličnu granicu između javnog i privatnog prostora. Kucanje na vrata u gradskoj sredini se ipak postepeno uvodilo. Pored spontanih postojala su i zvanična pozivanja u goste. Pozive je uručivala posluga, prvo usmenim putem a zatim pisanom formom, da bi se krajem XVIII veka u knjižarama u Habzburškoj monarhiji pojavile i posetnice. Kod Srba u Habzburškoj monarhiji nedelja postaje dan kada su se pozivali probrani gosti. Tom prilikom se sprema ručak (ili večera), atmosfera postaje vedra i opuštena a porodični dom se pretvara u instrument javne sfere. Na ovim okupljanjima učestvuju i žene, koje više nemaju samo ulogu patrijarhalne domaćice već dama koje učestvuju u diskusiji i kojima se ukazuju pažnja i poštovanje. Rodbina i prijatelji koji nisu živeli u istom mestu ostajali bi po nekoliko dana. Gostoprimstvo se cenilo i uzvraćalo s poštovanjem, ali oni koji se nisu držali pravila nisu više pozivani. Domaćini su jedino bili uzdržani kada su u pitanju bili nepoznati i stranci, uprkos stereotipu o gostoljubivosti seoskog stanovništva.

            Neradni dani su obuhvatali veliki deo kalendarske godine i oni su se uglavnom preklapali sa hrišćanskim praznicima, porodičnim i ličnim slavljima. Vrata porodičnog doma su tokom ovih dana otvorena za goste, koji na neki način postaje javni prostor. Najznačajnija porodična slavlja, posebno u seoskim zajednicama, bile su svadbe. One su trajale i do nedelju dana, a za organizaciju se trošila velika suma novca čime se iskazivalo imovno stanje porodice. Crkvene i državne vlasti u Osmanskom carstvu su nastojale da ih svedu na razumnu meru, što je kasnije postala praksa u Habzburškoj monarhiji i Kneževini Srbiji. Iako su postale skromnije, one su i dalje ostale najradosniji praznik koji je trajao nekoliko dana a tokom koga se okupljao veliki broj ljudi (zvanih i nezvanih). Najvažniji hrišćanski praznici bili su krsna slava, Božić i Uskrs. Iako su ovo bili porodični praznici na koji se gosti nisu pozivali, zahvaljujući praksi čestitanja i oni polako postaju javni. Pored porodičnih, postojali su i javni praznici zajednice u kojima su učestovali pre svega muškarci ali i njihove porodice. Cilj ovih praznika bio je da naglase osećaj grupnog identiteta i podrže ideju o verskom i ekonomskom zajedništvu. Najpopularnije su bile crkvene slave – u Osmanskom carstvu su se obeležavale unutar crkvenog dvorišta a u Habzburškoj monarhiji na širem prostoru. Vernici su se okupljali na bogosluženju, potom odlazili na litiju a zatim u porti crkve gde se igralo i pevalo. Popularne su bile i cehovske slave tokom kojih je proslavljana godišnja skupština na praznik zaštitnika ceha.

            Pored ovih zvaničnih veza i proslava postojala su i lična druženja, pobratimstva i kumstva. Drugarstva stečena u najranijem (i u školskom uzrastu) bila su kratkog veka ali se nikada nisu zaboravljala. Iz njih su se razvijali prisni, ne uvek dugotrajni, prijateljski odnosi kojima su veliki značaj pridavali čak i tadašnji priručnici namenjeni vaspitanju mladih. Veze su ostvarivane uglavnom u okviru istog društvenog staleža a važnu ulogu do kraja novog veka imala je veroispovest i nacionalna pripadnost. Ozbiljnija prijateljstva sklapana su u zrelijem životnom dobu, uglavnom sa ljudima sa kojima se delio posao. Njima su se poveravale tajne, tražili saveti, pomoć, novac. Sa najprisnijima ostvarivani su kumovski odnosi. U slučaju prevremene smrti pojedinca prijatelji su se starali o njegovom testamentu i brinuli o maloletnoj deci. Mesta za okupljanje muškaraca su bila različita: kuća, javni prostor, klupa ispred kuće, ulica, pijaca, kafana, krčma itd. Specifična situacija bila je u gradovima gde su se dućani nalazili u okviru kuće, pa se vlasnik ponašao i kao gazda ali i kao domaćin u kući – on se u radnji bavi poslom ali i prima na kafu i rakiju svoje komšije i prijatelje. Žene se nisu družile sa svojim vršnjakinjama pošto većinom nisu išle u školu, učile zanat niti se zapošljavale. Njima je krug prijateljstava i druženja bio ograničen i svodio se na majku, odrasle ćerke, žene iz rodbine, susetke ili supruge muževljevih prijatelja. Deca su se igrala na ulicama, dvorištima i baštama ali su i njihova prijateljstva bila ograničena verskim podelama. Na ulicu su izlazila samo muška deca. Druženje đaka, studenata, sluga, šegrta i kalfi odvijalo se u večernjim časovima. Postojao je veliki broj zabrana vezanih za noćne sate ali su mladi uprkos tome izlazili i provodili se. Odraz dobrog vaspitanja usmeren ka prijateljima sa kojima se stupa u kontakt bilo je poklanjanje i darivanje. Ono je zapravo bilo deo opšte kulture. Poklonima su se negovali i utvrđivali emocionalni i socijalni odnosi unutar porodice, rodbine i prijatelja. Mogli su da budu materijalni i nematerijalni, ali se u oba slučaja njima iskazivalo poštovanje prema ličnosti. Pokloni i darivanja su postali i sastavni deo najvažnijih porodičnih događaja kao što su ašikovanja, veridbe, sklapanja brakova, rođenja dece ili umiranja. Čak je i odlazak u posetu podrazumevao donošenje simboličnog poklona. Popularan vid poklona gradske sredine u drugoj polovini XIX veka postaje foto-vizitkarta, što krajem istog veka prihvata i seoska sredina.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar