Prirodni prostor oko manastira Koporin

Manastir Koporin nalazi se u blizini istoimene reke, blizu Velike Plane. Ne zna se tačno ko je ktitor manastira i kada je podignut jer nisu očuvani ktitorski natpisi i ktitorska kompozicija. Međutim postoji predanje kako je despot Stefan Lazarevic podigao manastir početkom 15. veka. Manastir i okolni prostor su zaštićeni zakonom na površini od 47,21 ha.


Smatra se da je manastir dobio ima od Koporinske reke. Veliki broj fresaka je očuvan, a takođe ovde je pronađen i grob sa moštima Despota Stefana Lazarevica. Mošti je moguće videti dva puta u toku godine: 1. avgusta na dan smrti Despota Stefana i 15. avgusta na slavu hrama. Danas je ovo ženski manastir u čijoj blizini se nalazi izvor lekovite vode za koje ljudi veruju da leči mnoge bolesti.