Prepelica

Prepelica je veoma poznata vrsta koja ima veličinu od 16 cm do 18 cm. Ova relativno mala ptica ima raspon krila od 32 cm do 35 cm. Brojnost pripadnika ove vrste je u opadanju i pokazatelji su sve više negativni s obzirom na činjenicu da se trend opadanja njene brojnosti ne zaustavlja čak od sredine 20. veka, već naprotiv, ova nekada vrlo česta ptica postaje sve ređa ptica gnezdarica.


Ptica preduzima migracije, dolazi početkom aprila a odlazi najčešće krajem septembra, a takođe je zabeleženo i da se severne populacije nalaze na preletu od sredine septembra pa sve do kraja novembra. Nalazi se između 60. i 30. stepena severne geografske širine, na prostoru srednje i južne Evrope, a u Republici Srbiji se javlja na skoro celoj njenoj teritoriji s akcentom na Vojvodinu gde je zabeleženo prisustvo najvećeg broja pripadnika ove vrste. Veoma je retka na planinskim pašnjacima koji se nalaze iznad 1.000 m nadmorske visine, a ne javlja se baš često ni na terenima koji su na 500 m nadmorske visine i na višim terenima. Nastanjuje se na površinama koje su kultivisane, odnosno na onim prostorima koji se nalaze pod žitaricama, lucerkom i sojom. Za ishranu koristi zrnevlje, a kada joj nastupi reprodukcioni ciklus, u ishrani koristi i insekte.

Prepelica se gnezdi na vlažnim livadama i pašnjacima jer gnezdo gradi u travi koja je gusta ili u žitaricama od sasušenih travčica koje su iz neposredne blizine. Vreme gnežđenja takođe je poznato: počinje od 25. aprila i traje do 1. jula, ali njena legla se mogu naći čak i u 9. mesecu. U svoje leglo polaže od 7 do 14 jaja. Gnezdi se jednom u toku godine. U pitanju je zaštićena divlja vrsta koja se ubraja u lovne vrste, te je njen status i režim zaštite regulisan propisima iz oblasti lovstva. Pripada porodici „Phasianidae“ (jarebice, prepelice) i redu kokoški „Galiiformes“.