Pozivnice / Čestitke


Pozivnice ili čestitke služe da se za vreme praznika ili specijalnih događaja pozovu na specijalno dešavanje ili prenesu želje/čestitke poslovnim saradnicima, kupcima, klijentima ili prijateljima.

       Dizajniranje unikatnih pozivnica ili čestitki u željenim dimenzijama. Pored mogućnosti biranja demenzija mogu biti jednostrane, dvostrane i četvorostrane, u PDF formatu. Za izradu se koristi kombinacija grafičkih i likovnih elemenata i/ili fotografija sa dobijenim ili smišljenim tekstom od strane dizajnera. Rezolucija koja se koristi je 300 dpi (pogodna za potrebe štampe) i CMYK boje.

          Vreme izrade je do 10 dana (najkasnije) od trenutka prikupljanja svog potrebnog materijala (sadržaja) od strane naručioca. Moguća je naravno i ranija dostava (uglavnom zavisi od obimnosti posla).

          Mesto izrade – Beograd

         Naručioc dobija 2 uzorka/ idejna rešenja, od kojih bira samo jedno (sa kojim će se dalje raditi ukoliko postoje reklamacije/ naknadni radovi)

       Način i mesto predaje/preuzimanja uzorka/modela: elektronskim putem (preko e-maila). Na uzorcima/ idejnim rešenjima naćiće se transparentni (providan/proziran) potpis dizajnera i unakrsne linje kako ne bi došlo do zloupotrebe. Potpis će se naći u donjem desnom uglu kako bi naručioc mogao da vidi dizajn bez ometanja.

          Cena: jednostrane od 10 eura, dvostrane od 12 eura, četvorostrane od 15 eura (zavisi od dimenzija, od obima posla/zahteva i da li već postoji ideja/zamisao kako bi krajnji produkt trebao da izgleda. Nakon popunjavanja formulara naručioc će dobiti odgovor koliko bi koštala usluga dizajnera (najkasnije u roku od 24 h) Ukoliko je saglasan sa uslovima i cenom nastavlja se saradnja. (plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja)

         Po obavljenom poslu, nakon obavljenih reklamacija, naručiocu se šalje rešenje sa transparentnim potpisom. Nakon uplate na račun dobija se krajnje rešenje bez potpisa.

         Ukoliko naručioc nije u potpunosti zadovoljan prvobitnim rešenjem i želi da promeni / izmeni izvesne stvari, ima pravo na do 3 revizije, na postojeći dizajn. Pod revizijama se podrazumevaju korekcije kao što su promena boje ili fonta; ili izbacivanje pozadine ili nekih grafičkih elemenata; povećavanje fonta ili logoa ili naslova ili promena pozicije i sl. Veće promene koje bi bitno izmenile postojeći dizajn, koje iziskuju dodatno crtanje novih ilustracija i izmenom postojećih ili postojeće forografije/slike zamenom novih tretira se kao dodatni rad i naručioc će o tome biti obavešten pre preuzimanja intervencija.  Od trenutka dobijanja instrukcija za reviziju od strane naručioca u roku od 3 dana (najkasnije) vraća se rešenje sa zadatim korekcijama.  

Naručioc šalje:

  • Tekst: želja/e ili čestitke/poziva ili zahtev da to treba smisliti
  • Za koji povod se izrađuje čestika/pozivnica
  • Potpis ko šalje/poručuje/želi /poziva (potrebno je poslati i logo ako je upitanju firma i ako se želi videti logo)
  • Sugestije
  • Dimenzije navesti kao i odabrati da li će se raditi jednostrana/ dvostrana/ četvorostrana
  • U slučaju da naručioc poseduje određene grafičke elemente za koje želi da se nađu na krajnjem dizajnu potrebno je poslati

          Potrebno je da naručioc u roku od najkasnije 5 dana, od momenta slanja prvog zahteva, pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

          U slučaju da nakon revizije naručioc želi dodatne dizajnerske usluge na postojeće rešenje intervencija se naplaćuje  ½  od cene, plus ima pravo na naknadne 3 revizije nakon intervencije.  Potrebno je poslati zahtev za naknadne radove kao i koje intervencije treba učiniti:

  • Ako ima promena u tekstualnom delu
  • Koje intervencije treba izvršiti (šta zameniti, izbaciti, dodati)

          Potrebno je da naručioc u roku od najkasnije 5 dana pošalje sve potrebne materijale za dalji rad.

          Nalogodavac je dužan da nakon saglasnosti sa uslugama (cena i uslovi) avansno uplati 30% od cene usluge, u roku od 5 dana.

          Avans ulazi u ukupnu cenu usluge. U slučaju da naručioc odustane od narudžbine avansna uplata se ne vraća.