Potpećko jezero

Na reci Lim izgrađena je hidroelektrana Potpeć, a iza brane ove hidroelektrane stvoreno je prvo veštačko jezeru na Limu - Potpećko jezero. Hidroelektrana i veštačko jezero nazvani su po selu Potpeć, pored kojeg je izgrađena brana.


Gravitaciona brana, podignuta je 53,6 km uzvodnije od ušća Lima u Drinu. Brana je dugačka 215 m, a visoka 46 m. Nadmorska visina jezera Potpeć na Limu je 435,6 m, pri normalnom vodostaju vode, odnosno 437 m, pri maksimalnom vodostaju. Površina jezerskog sliva je 3.605 km². Zbog klisurastog sklopa doline Lima, jezero ima izdužen oblik i pruža se do Prijepolja. Ribe koje se mogu uloviti u ovom jezeru su jezerska pastrmka, smuđ i som.

Potpećko jezero ima povoljan položaj prema Pribojskoj Banji koja je poznata po lekovitim termomineralnim izvorima koji potiču iz rimskog periodu, ova banja takođe spada u grupu vazdušnih banja zbog svoje nadmorske visine (550 m). U neposrednoj blizini Potpećkog jezera nalaze se manastir Svetog Nikole kao i manastir Mileševa.