Polojka

Polojka je strogo zaštićena divlja vrsta ptice koja za svoju ishranu koristi beskičmenjake i insekte. Mesta na kojima pronalazi hranu, kao i mesta na kojima se nastanjuje, predstavljaju odabrane kanale koji su pod travnom vegetacijom, zatim potoke koji se nalaze u brdovitim predelima ili planinskim lokalitetima, a takođe i male reke koje su obrasle visokom vegetacijom. U skladu sa lokacijama koje bira za svoje stanište, svoje gnezdo Polojka gradi neposredno uz vodu u visokoj travi ili u visokom žbunju. Ovu aktivnost, navedena vrsta ptice obavlja jednom godišnje i to u periodu od 10. aprila do 20. maja. Broj jaja koje je moguće pronaći u njenom leglu je četiri.


Actitis hypoleucos“, kako je naučni naziv za Polojku, predstavlja brojnu gnezdaricu u Srbiji, naročito kada se u obzir uzmu oblasti južno od Save i Dunava. Određeni broj pripadnika ove strogo zaštićene divlje vrste su selice. Neke jedinke prezimljavaju dok druge preduzimaju migracije. Migratorni predstavnici dolaze početkom marta, a odlaze početkom novembra. Na prostoru Republike Srbije česta je gnezdarica bez obzira na činjenicu da se gnezdi sporadično. Polojka se na teritoriji južne i zapadne Evrope gnezdi sporadično, a zastupljena je i u ostalim delovima našeg kontinenta. Zimu provodi uglavnom u Africi, u njenim srednjim i južnim delovima.

„Common sandpiper“, kako glasi engleski naziv za ovu strogo zaštićenu divlju vrstu, ima raspon krila od 38 cm do 41 cm, a veličina koju ova ptica dostiže iznosi od 19 cm do 21 cm. Male su varijacije između pripadnika vrste po pitanju veličine i raspona krila.

„Flussuferlaufer“, kako je nemački naziv za pomenutu vrstu ptice, pripada porodici šljuka i sprudnika „Scolopacidae“ i redu šljukarica „Charadriiformes“.

Ptica Polojka se nalazi pod zaštitom Republike Srbije i evidentirana je na listi „Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“ Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Zabeleženo je da je broj pripadnika ove vrste u blagom opadanju.