Poljska ševa

Poljska ševa, poznata pevačica sa relativno širokim rasprostranjenjem na teritoriji severne Srbije, znatno je češća na prostoru Vojvodine jer je u pitanju ptica koja se opredeljuje za ravničarska staništa. Nažalost, brojnost ove populacije je u stalnom opadnju, a kada se uzme u obzir da je ova vrsta u Srbiji sredinom 20. veka bila veoma česta gnezdarica, dok je danas retka, razlog za brigu postoji. Sve je manji broj pripadnika ove vrste bilo da je reč o selicama, bilo da je reč o gnezdaricama. Selice dolaze oko sredine marta, a odlaze početkom oktobra.


Osim u Srbiji, poljskih ševa ima na prostoru čitave Evrope, sa izuzetkom Islanda, između 70. stepena i 35. stepena severne geografske širine. Preko zime se ne odlučuje za put u Afriku nego prezimljava u zapadnim i južnim delovima Evrope. Stanište ove vrste su poljoprivredna područja, u područjima s malim nadmorskim visinama i ravničarskim terenima u severnoj Srbiji, ali takođe se nastanjuje i južno od navedene granice na livadama i proplancima.

Ptica je upisana na listu „Strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva“ Zavoda za zaštitu prirode Srbije i pod naučnim nazivom koji glasi „Alauda arvensis“, gde je takođe zabeleženo da pripada porodici ševa „Alaudidae“. Poljska ševa je iz roda pevačica „Passeriformes“. U nemačkom govornom području poznata je kao „Feldlerche“, a u engleskom govornom području je nazivaju „Skylark“.

Pomenuta ptica pevačica svoje gnezdo pravi na zemlji; za njega bira nisku travu ili neku od poljoprivrednih kultura i smešta ga u neko udubljenje malo po dimenzijama. Gnezdi se dva puta u toku godine, oko 1. aprila i oko 1. juna. Nema uvek isti broj jaja u gnezdu, u prvom gnežđenju ima 4, ponekad 5, a prilikom drugog gnežđenja njeno leglo čini 3 odnosno 4 jajeta. Veličina ptice je 18 cm do 19 cm, a raspon njenih krila dostiže od 30 cm do 36 cm.