Platan na Vračaru

“Platan na Vračaru” predstavlja prirodno dobro koje se nalazi u ulici Maršala Tolbuhina br. 73, na Vračaru, u  Beogradu.


Javorolisni platan (Platanus acerifolia Wild) predstavlja vrstu drveća koja se lako prilagođava različitim uslovima sredine, te se gaji na različitim prostorima. Nalazi se u bašti restorana “Trandafilović”. Visina drveta je oko 23 m i njegova starost se procenjuje na nekih 150 godina.