Partizanska štamparija Borba

Partizanska štamparija u Užicu radila je za vreme Užičke republike, od 24. septembra do 29. novembra 1941. godine, za potrebe Vrhovnog partizanskog štaba, a sačinjavale su je štamparije Ljubomira Romanovića i Zdravka Miloševića. 


U ovoj štampariji izašao je prvi broj lista „Borba“ 19. oktobra 1941. godine, lista Komunističke partije Jugoslavije osnovanog u Zagrebu 1922. a zabranjenog 1929. godine. Štampano je 18 brojeva u tiražima od oko 10 000 primeraka koji su upućivani u sve oslobođene krajeve zemlje. Urednik i saradnici užičke „Borbe“ bili su  dr Nedeljković, Vladimir Dedijer i Mirijan Stilinović. Zbog bezbednosnog faktora, početkom novembra i devetog broja „Borbe“, Romanovićeva štamparija preseljena je u Košticu, predgrađe Užica, dok je Miloševićeva nastavila sa radom na starom mestu. Ova zgrada nalazi se u Drinskoj ulici br. 17. a podignuta je pre Drugog svetskog rata za potrebe Narodne banke. Nakon oslobođenja u njoj je bio smešten Dečiji dom a potom Dom učenika.