Osam stabala koprivića u Novoj Crnji (Grupa stabala u Srpskoj Crnji )

Spomenik prirode „Osam stabala koprivića - Nova Crnja“ (Grupa stabala u Srpskoj Crnji) nalazi se u parku Meneš koji je na izlasku iz Srpske Crnje sa desne strane puta prema Rumunskoj granici. Grupu stabala u Srpskoj Crnji sačinjava osam stabala koprivića (Celtis australis),  neobičnog rasporeda. Stabla su poređana u nepravilnom  krugu čiji unutrašnji prečnik iznosi oko 6,5 m.


Po periferiji kruga u nejednakim razmacima zasađeno je sedam stabala, a jedno se nalazi unutar kruga ali ne u centru. Krune perifernih stabala nagnute su na spoljašnju stranu i čine zeleni venac oko centralnog stabla koje ima pravilan, vertikalno izvijen oblik krune.

Starost, odnosno dimenzije ovih stabala, a posebno kompozicioni oblik sa stanovišta vrtne arhitekture, svakako predstavlja izuzetnu retkost. Visina stabala je oko 18 - 19 metara, a raspon  zajedničke krune je 26,00 x 29,00 m. Za raspon  krune meren  je prečnik zajedničke krošnje, jer su grane, rastući jedna pored druge, toliko isprepletane da je nemoguće razdvojiti krošnje.

Grupa od osam koprivića, kao vredan detalj parka i kao egzota u Vojvodini, sama po sebi predstavlja posebnu vrednost, pa je tako i stavljena pod zaštitu kao spomenik prirode – botaničkog karaktera.