Opšte informacije - Ribolov

Ribarstvo je privredna delatnost koja obuhvata ribogojstvo i privredni ribolov na otvorenim vodama. Zahvaljujući prirodnim potencijalima, posebno hidrološkim, ribolovni turizma u Republici Srbiji ima velike mogućnosti za razvoj. Veliki broj reka, jezera, planinskih brzaka, pružaju ribolovcima mogućnost da u vidu hobija ili sporta pronađu idealne uslove za bavljenje ribolovom. Naši hidrološki objekti, počevši od reka i jezera na prostoru Vojvodine, preko brzih planinskih reka i potoka, i drugih zaštićenih oblasti (bare, klisure, kanjoni) bogati su raznim vrstama riba (pastrmka, šaran, smuđ, bela riba). 

 


Preko klubova sportskog ribolova, određeno lice može da obavlja samostalan ribolov uz ribolovačku dozvolu koja sadrži određena pravila tj. lovostaj na plemenite vrste, način i alati lova, vreme mresta određene vrste i dozvoljene dužine riba za ulov.

Rekreativnim ribolovom može da se bavi lice koje poseduje dozvolu za kalendarsku godinu, za jedan ili više dana. Godišnja dozvola se dobija u mestu boravišta ili prebivališta koju može da koristi u okviru određenih ribolovnih voda, osim zaštićenih oblasti. Dozvola za rekreativni ribolov u nekom zaštićenom prirodnom dobru dobija se od upravljača tog prirodnog dobra. Ribolovac je dužan da vodi evidenciju o lovu koju na kraju tekuće godine predaje korisniku koji mu je izdao dozvolu.

Ribolovne vode Republike Srbije Rešenjem o određivanju ribarskih područja podeljene su na 6 ribarskih područja i to:            

Vojvodina: Ribolovno područje Bačka;

Ribolovno područje Banat;

Ribolovno područje Srem;                                                          

Centar: Ribolovno područje Beograd;

Ribolovno područje Rasina;   

Ribolovno područje Velika Morava 1;

Ribolovno područje Velika Morava 2;                                                                          

Zapad: Ribolovno područje Kolubara;

Ribolovno područje Sava;

Ribolovno područje Zapadna Morava;

- Jugozapad: Ribolovno područje Ibar;                                                                                      

Jug: Ribolovno područje Južna Morava 1; 

Ribolovno područje Južna Morava 2;

Ribolovno područje Kosovo;                                                                                                                

Istok: Ribolovno područje Dunav; 

 Ribolovno područje Mlava;

 Ribolovno područje Timok;     

U Republici Srbiji je zabeleženo između 98 i 110 vrsta kolousta i riba, dok procenjen broj vrsta koji živi u kopnenim vodama prevazilazi 90. Prema izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije za 2010.godinu, kopnene vode Republike Srbije naseljava 110 vrsta i podvrsta paklara i košljoriba.