Opšte informacije - Reke

Vode Republike Srbije pripadaju slivovima tri mora: Crnom (reke dunavskog sliva), Jadranskom (Beli Drim sa pritokama)  i Egejskom moru (Lepenac, Pčinja i Dragovištica).

Razvođe između slivova nalazi se na planini Crnoljevi (najviši vrh Drmanska glava 1.367 m) na Kosovu i Metohiji. Odatle ka zapadu otiče reka Topluga u Beli Drim i Jadransko more. Prema severu reka Crnoljeva koja se uliva u Sitnicu, pritoku Ibra, a ka jugu teče Nedorimka, pritoka Lepenca koja pripada slivu Egejskog mora.


Slivu Crnog mora, odnosno slivu Dunava pripada najveći deo teritorije Republike Srbije (oko 92%, odnosno oko 98% bez teritorije AP Kosova i Metohije). Reka Dunav, sa površinom sliva od oko 801.463 km² po veličini je 24. reka na svetu, a druga u Evropi. Izvire u Nemačkoj, a uliva se u Crno more u pograničnoj oblasti Rumunije i Ukrajine. Na teritoriju Republike Srbije dolazi iz Mađarske, a sa nje izlazi posle ušća Timoka, na tromeđi sa Rumunijom i Bugarskom. Nekoliko značajnih pritoka Dunava u Srbiji su: Tisa, Sava i Velika Morava, kao i više malih: Timok, Mlava, Pek, Nera.

Slivu Jadranskog mora pripada Beli Drim (površina sliva na teritoriji Republike Srbije 4.283 km²) i Plavska reka (površina sliva na teritoriji Republike Srbije 399 km²). One teku teritorijom AP Kosova i Metohije i otiču u Albaniju. Najznačajnije desne pritoke Belog Drima su: Pećka Bistrica, Dečanska Bistrica, Erenik,  Prizrenska Bistrica.

Slivu Egejskog mora pripadaju tri reke, čija je ukupna slivna površina na teritoriji Republike Srbije manja od 2.000 km²: Lepenac (oko 681 km²), leva pritoka Vardara, Pčinja (oko 516 km²), koja takođe otiče u Makedoniju i Dragovištica (površina sliva u Republici Srbiji 691 km²), koja se uliva u reku Strumu u Bugarskoj.

 

  • Sliv Crnog mora

Begej

Beli Timok

Bosut

Brzava

Crni Timok

Dičina

Drina

Dunav

Ibar

Jerma

Jošanica

Karaš

Kolubara

Lab

Lepenica

Lim

Ljig

Nera

Nerodimska

Nišava

Raška

Sava

Sitnica

Studva

Svrljiški Timok

Tamiš

Tisa

Trgoviški Timok

Uvac

Velika Morava

Veliki Timok

Zapadna Morava

 

  • Sliv Jadranskog mora

Beli Drim

Klina

Miruša

Pećka Bistrica

Prizrenska Bistrica

 

  • Sliv Egejskog mora

Lepenac

Nerodimka

Pčinja