Opšte informacije - Javna kupališta i akva parkovi

Kupanje predstavlja jedan od najpopularnijih vidova rekreacije na vodi. Ono se upražnjava pokraj različitih vodenih površina u optimalnim klimatskim uslovima, i pozitivno utiče na zdravlje i stabilizaciju psihičkog stanja. Usled velikog broja nesreća koje se dešavaju prilikom kupanja, na svakom kupalištu moraju se preduzeti odgovarajuće mere bezbednosti, a kupači moraju da nauče osnovnu kulturu kupanja.


U Republici Srbiji je registrovano 57 javnih kupališta i objekata namenjenih rekreaciji na rekama, jezerima i vodnim akumulacijama, koje su pod upravom nadležnih organa, ali postoji i neidentifikovan broj kupališta koja su izvan sistema kontrole. Na javnim kupalištima potrebno je uspostaviti monitoring, upravljati kvalitetom vode i informisati javnost o kvalitetu vode za kupanje.

Pored javnih kupališta, postoji i veći broj akva parkova namenjenih za zabavu i rekreaciju. Uz bazene, oni sadrže i tobogane, igrališta i druge atrakcije za decu i odrasle. U Srbiji se nalaze u Sokobanji, Jagodini, Aranđelovcu i Bačkom Petrovcu.

Među  najpoznatija kupališta na rekama i jezerima u Republici Srbiji ubrajaju se: Ada Ciganlija u Beogradu, plaža Lido u Zemunu, plaža Štrand u Novom Sadu, Belocrkvanska jezera i Palićko jezero.