Novopazarska tvrđava

Izgradnja novopazarske tvrđave vezuje se za period osnivanja Novog Pazara, šezdesete godine XV veka, i njegovog osnivača Isa-beg Isakovića, jednog od najslavnijih turskih vojskovođa sa ovih prostora. 


Na desnoj obali reke Raške, ova tvrđava nastala je prvobitno kao drveno utvrđenje da bi se početkom XVII veka nastavilo sa njenom dogradnjom i utvrđivanjem. Tvrđava je vremenom dobijala na značaju tako da su tokom XIX veka sagrađene nove kule, magacini, džamija i kasarna. Danas se nalazi u samom centru grada i veći deo je očuvan.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar