Narodni muzej Toplice

Narodni muzej Toplice osnovan je 1948. godine u Prokuplju. Smešten je u zgradi „Stare pošte“, spomeniku kulture iz 1925. godine.


Muzej poseduje arheološku, etnološku, istorijsku i zbirku istorije umetnosti. Arheološka zbirka broji oko 2000 predmeta sa arheoloških nalazišta opštine Prokuplja, od neolita do srednjeg veka. Istorijska zbirka poseduje eksponate počev od otomanskog perioda u vidu tapija, fotografija, dokumenata, novca, oružja i dr. Postoje dve zbirke: „Toplički ustanak 1917. godine“ i „Drugi svetski rat u Toplici“. Etnološku zbirku čine nošnja, nakit, metalno pokućstvo, tekstil, drveno pokućstvo, grnčarije, a deo ovog materijala izložen je u tzv. „Gradskoj sobi“. Odeljenje istorije umetnosti poseduje zbirku umetničkih slika i skulptura, a u okviru Muzeja postoje dve galerije („Galerija Narodnog muzeja Tolice“ i galerija „Boža Nikolić“).

 

Adresa: Ratka Pavlovića 31, 18400 Prokuplje

Tel: 027/321 694

E-mail: [email protected]

http://muzejtoplice.org.rs