Muderiz Ali-efendijina džamija

Muderiz Ali-efendijina džamija se nalazi u ulici Papa Gjon Pali i Iitë, u gradu Prizrenu na teritoriji Kosova i Metohije. Nalazi se u današnjem starom gradskom jezgru Prizrena najverovatnije na mestu nekadašnje stare škole. Sagrađena je 1581. godine, najverovatnije po nalogu Ali-efendijije mudereiza i pisca u medresi Gazi Mehmed-paše.


Predstavlja građevinu pravougaone osnove zidanu od kamena povezanog krečnim malterom. Na severnoj i južnoj strani se nalazi trem, dok se na istočnoj nalazi minare ugrađeno u osnovu džamije. Na groblju u okviru kompleksa sahranjen je i Muderiz Ali-efendija.

Tokom nestručnih restauracija u XX veku džamija je izgubila autentični izgled.

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar