Mlava

Mlava izvire iz Žagubičkog vrela na 325 m nadmorske visine. Na osnovu istraživanja utvrđeno je da vrelo vodu dobija od reka ponornica Crne i Suvodolske reke. Reka je duga 78 km, a površina sliva je 1.885 km². 


Njena dolina je kompozitna. U gornjem toku probija se kroz Ribarsko-gornjačku klisuru dugu 28 km i duboku 320 m. U njoj je smešten manastir Gornjak podignut u 14. veku. Po izlazu iz klisure protiče kroz kraj poznat kao Gornja Mlava gde je korito široko  7-10 m. Nizvodno od Petrovca korito se širi, kao i aluvijalna ravan  koja dostiže 2.200 m širinu. Teče prema selu Dubovac gde se uliva u levi rukavac Dunava. Njene vode najviše se koriste za navodnjavanje.