Miruša

Reka Miruša izvire na prostoru južne Srbije, u Metohiji, na planini Crnoljevi i teče između Grebničke planine, Drenice, Crnoljeve, Koznika i Milanovca.


Poznata je po klisuri koja ima dubinu  od nekih 360 - 640 m i po bujnim biljnim i životinjskim vrstama. Sama klisura ima dužinu od 10 km i poznata je po 16 jezera koji su međusobno razdvojeni vodopadima i brzacima, zbog čega su u narodu poznate kao “metohijske plitvice”. Najviši vodopad ima visinu od 22 m. U dolini reke nalaze se 10 pećina, najpoznatija je Duška pećina, dok su u pećini Velika crkva nađeni ostaci freske i oltara.