Miljakovačka šuma

Veliki broj šuma okružuje naselja i saobraćajnice glavnog grada Srbije - Beograda i kao takve imaju veliki uticaj na kvalitet životne sredine u gradskoj sredini. Jedna od njih je i Miljakovačka šuma proglašena za spomenik prirode kao značajno prirodno dobro površine 84,71 ha.


Šuma se nalazi na teritoriji opštine Rakovica i u svojini je Srpske pravoslavne crkve. Pored ekološke funkcije, šuma je zaštćena kako bi se očuvao šumski kompleks, sastojina sladuna i cera (Quercetum fraineto-cerris tupicum Rud.), karakteristične za prostor šumadijskog dela Srbije.