Mijatovića hrast u Čačku

Spomenik prirode „Mijatovića hrast u Čačku“ predstavlja jedno od retkih stabala koje je uspelo da se sačuva na prostoru na kome su široko rasprostranjenje nekada imale lužnjakove i hrastove šume, koje su se s velikim brojem svojih predstavnika pružale duž doline Zapadne Morave. Reč je o stablu koje je raslo na osami, pa su i njegove karakteristike prilagođene tome.


Mijatovića hrast ime je dobio po prezimenu porodice na čijem se privatnom posedu nalazi a čija lokacija je poznata kao lokacija kod „Autoprevozne garaže“ iz razloga što se tu nekada nalazila centralna zgrada preduzeća koje je nosilo naziv „Autoprevoz“. Dvorište u kome se nalazi je do ulice Kneza Miloša u kome je pomenuto preduzeće poslovalo.

Grad u kome se hrast nalazi je Čačak, a nadmorska visina na kojoj je nikao iznosi oko 242 m. Svojim prisustvom ovaj prirodni spomenik daje pejzažnu atraktivnost delu grada u kome se nalazi i u kome dominira.

Krošnja pomenutog hrasta račva se u obliku štita, polazi od osnovnih stubova na gore, kupasta je ali obrnuto, na vrhu je zasvođena ali blago; velike je širine i ima dosta lisne mase i veoma je svetla. Površina zaštićenog prirodnog dobra iznosi 4.15 ari i ona je proporcionalna površini kruga prečnika njegove krošnje. Prečnik krošnje je 23 m.

Visina stabla ovog hrasta do prve žive grane iznosi 3.40 m, a ukupna visina stabla je 16 m. Od ostalih podataka vezanih za deblo, zabeležen je njegov obim izračunat na 1.30 m od tla koji iznosi 3.38 m, a takođe je evidentiran i njegov prečnik od 1.07 m takođe premeren na visini od 1.30 m od podloge.

Procenjena starost Mijatovića hrasta je 250 godina. Hrast kao spomenik prirode tek nedavno je zaštićen; to se dogodilo 2015. godine i prema Pravilniku o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara ubrojen je u treću kategoriju zaštite u koju se svrstavaju značajna prirodna dobra pod zaštitom Republike Srbije.