Međuopštinski istorijski arhiv Šabac

Međuopštinski istorijski arhiv Šabac se nalazi u istoimenom gradu, centru Mačvanskog upravnog okruga. Njegova teritorijalna nadležnost obuhvata grad Šabac i opštine Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Krupanj, Loznica, Ljubovija i Mali Zvornik.


Preteča današnjeg Arhiva bilo je predratno arhivsko odeljenje osnovano 1939. godine, koje se nalazilo  okviru gradskog Muzeja. Zatim je 1948. godine osnovano Arhivsko središte u Šapcu, a 11. januar 1952. godine Državna arhiva Šabac. Zvaničan status i današnji naziv ova institucija dobija 1977. godine. Problem prostora je delimično rešen kada je Arhiv 1981. godine dobio zgradu Stare bolnice izgrađenu 1865. godine. Ona je dugo vremena bila u lošem stanju ali je 2008. godine u potpunosti renovirana i adaptirana za potrebe Arhiva.

U depou Arhiva nalazi se 1.660 dužnih metara arhivske građe. Ona je raspoređena u 372 arhivska fonda, 6 ličnih fondova i 14 zbirki. Brojna dokumenta koja čine ove fondove i zbirke nastala su u periodu od 1788. do 2010. godine. Ona su uglavnom na srpskom jeziku, ali jedan deo građen napisan je i na crkvenoslovenskom, turskom i nemačkom jeziku. Oko 20 fondova odnosi se na period pre 1944. godine. Najstariji dokument je „Popis knežina, naselja u njima i imena kmetova tih naselja iz 1788. godine“ – kopija iz Bečkog arhiva.

 

Adresa: Vojvode Mišića 18, 15000 Šabac

Tel: 015/354 992

E-mail: [email protected]

http://www.arhivsabac.org.rs

 

Vladimir Lukić

dipl. istoričar